Listwy PCV do glazury i terakoty

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 7mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 7mm 2,5 m

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona wewnętrzna 8mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 8mm 2,5 m

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona wewnętrzna 9,5mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 9,5mm 2,5...

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 12mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 12mm 2,5 m

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 7mm 2,5m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 7mm 2,5m

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 8mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 8mm 2,5 m

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 9,5mm 2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 9,5mm 2,5...

netto: 13,23 zł
(brutto: 16,27 zł)
Profil „Listello” PCV H=10 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil „Listello” PCV H=10 mm, L=2,5 mb ...

netto: 70,14 zł
(brutto: 86,27 zł)
Profil dylatacyjny H=10 mm, L=2,5mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny H=10 mm, L=2,5mb paki...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=10 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=10 mm, L=2,5 mb...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=2,5 mb ...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=3 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=3 mb pa...

netto: 200,40 zł
(brutto: 246,49 zł)