Listwy PCV do glazury i terakoty

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 7mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 7mm/2,5 m

netto: 5,46 zł
(brutto: 6,72 zł)
Listwa PCV barwiona wewnętrzna 8mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 8mm/2,5 m

netto: 6,01 zł
(brutto: 7,39 zł)
Listwa PCV barwiona wewnętrzna 9,5mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona wewnętrzna 9,5mm/2,5...

netto: 6,46 zł
(brutto: 7,95 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 12mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 12mm/2,5 m

netto: 7,46 zł
(brutto: 9,17 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 7mm/2,5m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 7mm/2,5m

netto: 5,72 zł
(brutto: 7,04 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 8mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 8mm/2,5 m

netto: 6,01 zł
(brutto: 7,39 zł)
Listwa PCV barwiona zewnętrzna 9,5mm/2,5 m

Listwa PCV barwiona zewnętrzna 9,5mm/2,5...

netto: 6,46 zł
(brutto: 7,95 zł)
Profil „Listello” PCV H=10 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil „Listello” PCV H=10 mm, L=2,5 mb ...

netto: 70,14 zł
(brutto: 86,27 zł)
Profil dylatacyjny H=10 mm, L=2,5mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny H=10 mm, L=2,5mb paki...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=10 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=10 mm, L=2,5 mb...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=2,5 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=2,5 mb ...

netto: 167,00 zł
(brutto: 205,41 zł)
Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=3 mb pakiet 10szt.

Profil dylatacyjny PCV H=8 mm, L=3 mb pa...

netto: 200,40 zł
(brutto: 246,49 zł)