Sztukateria budowlana

Faseta FAS-7 9x13,5cm element surowy 1mb

Faseta FAS-7 9x13,5cm element surowy 1mb

netto: 7,02 zł
(brutto: 8,63 zł)
Do koszyka
Faseta FAS-8 9x13,5cm element powlekany 1mb

Faseta FAS-8 9x13,5cm element powlekany ...

netto: 16,34 zł
(brutto: 20,10 zł)
Faseta FAS-8 9x13,5cm element surowy 1mb

Faseta FAS-8 9x13,5cm element surowy 1mb

netto: 7,38 zł
(brutto: 9,08 zł)
Faseta FAS-9 10,5x15,5cm element powlekany 1mb

Faseta FAS-9 10,5x15,5cm element powleka...

netto: 21,45 zł
(brutto: 26,38 zł)
Faseta FAS-9 10,5x15,5cm element surowy 1mb

Faseta FAS-9 10,5x15,5cm element surowy ...

netto: 4,02 zł
(brutto: 4,94 zł)
Głowica kolumny GBK-1 g 17x48cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-1 g 17x48cm element ...

netto: 174,24 zł
(brutto: 214,32 zł)
Głowica kolumny GBK-1 g 17x48cm element surowy

Głowica kolumny GBK-1 g 17x48cm element ...

netto: 97,69 zł
(brutto: 120,16 zł)
Głowica kolumny GBK-2 g 19x40,5cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-2 g 19x40,5cm elemen...

netto: 174,24 zł
(brutto: 214,32 zł)
Głowica kolumny GBK-2 g 19x40,5cm element surowy

Głowica kolumny GBK-2 g 19x40,5cm elemen...

netto: 97,69 zł
(brutto: 120,16 zł)
Głowica kolumny GBK-3 g 14,5x38,5cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-3 g 14,5x38,5cm elem...

netto: 174,24 zł
(brutto: 214,32 zł)
Głowica kolumny GBK-3 g 14,5x38,5cm element surowy

Głowica kolumny GBK-3 g 14,5x38,5cm elem...

netto: 97,69 zł
(brutto: 120,16 zł)
Głowica kolumny GBK-4 g 21,5x52cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-4 g 21,5x52cm elemen...

netto: 236,96 zł
(brutto: 291,46 zł)
Głowica kolumny GBK-4 g 21,5x52cm element surowy

Głowica kolumny GBK-4 g 21,5x52cm elemen...

netto: 132,86 zł
(brutto: 163,42 zł)
Głowica kolumny GBK-5 g 12x39cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-5 g 12x39cm element ...

netto: 136,86 zł
(brutto: 168,34 zł)
Głowica kolumny GBK-5 g 12x39cm element surowy

Głowica kolumny GBK-5 g 12x39cm element ...

netto: 76,51 zł
(brutto: 94,11 zł)
Głowica kolumny GBK-6 g 10x32,5cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-6 g 10x32,5cm elemen...

netto: 103,10 zł
(brutto: 126,81 zł)
Głowica kolumny GBK-6 g 10x32,5cm element surowy

Głowica kolumny GBK-6 g 10x32,5cm elemen...

netto: 57,46 zł
(brutto: 70,68 zł)
Głowica kolumny GBK-7 g 11,5x32cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-7 g 11,5x32cm elemen...

netto: 81,37 zł
(brutto: 100,09 zł)
Głowica kolumny GBK-7 g 11,5x32cm element surowy

Głowica kolumny GBK-7 g 11,5x32cm elemen...

netto: 45,39 zł
(brutto: 55,83 zł)
Głowica kolumny GBK-8 g 20x48cm element powlekany

Głowica kolumny GBK-8 g 20x48cm element ...

netto: 208,69 zł
(brutto: 256,69 zł)
Głowica kolumny GBK-8 g 20x48cm element surowy

Głowica kolumny GBK-8 g 20x48cm element ...

netto: 115,93 zł
(brutto: 142,59 zł)
Gzyms główny Gg-1 16x14cm element powlekany 1mb

Gzyms główny Gg-1 16x14cm element powlek...

netto: 62,97 zł
(brutto: 77,45 zł)
Gzyms główny Gg-1 16x14cm element surowy 1mb

Gzyms główny Gg-1 16x14cm element surowy...

netto: 37,31 zł
(brutto: 45,89 zł)
Gzyms główny Gg-10 20x17cm element powlekany 1mb

Gzyms główny Gg-10 20x17cm element powle...

netto: 82,12 zł
(brutto: 101,01 zł)